Articulació Temporo Mandibular (ATM)

Fem referència a les múltiples patologies que es presenten en l'articulació del nostre aparell masticatori. Normalment les identifiquem per dolor i sorolls en obrir i tancar la boca, però en alguns casos pot arribar a bloquejar el moviment de la mandíbula deixant- la oberta i convertint-se en una veritable urgència.

 

En Imatge Dental Girona estudiarem el teu cas.