Blanquejament Dental

Tenir unes dents blanques és una de les grans obssesions de la societat actual i per aconseguir-ho a Imatge Dental Girona tenim tots els sistemes de blanquejament, tant ambulatoris, com làser per solucionar-ho.  

 

Avui tenim tècniques de blanquejament dental que aconsegueixen aquest resultat en poc temps i de manera ambulatòria.