Estètica Dental a Imatge Dental Girona

Un dels majors reptes de l'odontòleg de l'actualitat és arribar a les expectatives estètiques de cada pacient. A cada ment hi ha una percepció definida de l'estètica i la perfecció, que estan molt condicionades pel món de la moda. 

 

A Imatge Dental Girona intentem ajustar aquests estàndards estètics a les possibilitats de cada un dels nostres pacients.