Sedació a Imatge Dental Girona

 

POR O ANSIETAT ALS TRACTAMENTS ODONTOLÒGICS ?  

 

La sedació és una combinació d'un medicament que ajuda a relaxar-se (sedant) i bloquejar el dolor (anestèsic).

 

Molts pacients són reticents als diferents tipus de tractaments odontològics, ja sigui per ansietat o per experiències negatives en el passat. A Imatge Dental Girona li oferim un servei de sedació conscient de la mà d'un metge especialista en anestesiologia, que permet relaxar als nostres pacients d'una manera segura i eficaç, abans i durant el tractament odontològic. 

 

La necessitat de manejar el pacient que se sotmet a una cirurgia bucal sense ansietat, tensió, por ni dolor planteja la possibilitat d'utilitzar una sedació.   

 

Aquest procediment li permet recuperar-se ràpidament i reprendre les seves activitats en poc temps. 

 

Els tractaments amb implants dentals són els que més demanen sedació per part dels nostres pacients.